Specjalna oferta ubezpieczeń NNW i podróżnych dla studentów

Zostaw kontakt, oddzwonimy!

„Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków”

STUDENCI STUDIÓW DZIENNYCH DO 26 ROKU ŻYCIA
Przykładowe pakiety.

„Oferta podróży z ERGO Hestia”

Dlaczego ERGO Podróż to dobry wybór?

 • otrzymujesz pełną ochronę całej rodziny podczas podróży zagranicznej (z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego)
 • organizacja bezgotówkowej pomocy medycznej przez Centrum Alarmowe
 • ochrona podczas podróży prywatnych i służbowych
 • możliwość ubezpieczenia wyjazdów indywidualnych oraz wycieczek grupowych
 • szeroki zakres usług assistance
 • trzy warianty ubezpieczenia do wyboru

Co ubezpieczasz w ERGO Podróż?

 • zdrowie i życie, także osób bliskich
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (OC)
 • bagaż, np. odzież i inne przedmioty osobiste, wózki dziecięce, sprzęt fotograficzny
 • sprzęt sportowy

„Generali, z myślą o podróży”

Zakres ubezpieczenia w przypadku podróży krajowej (strefa Polska) obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, a dodatkowo może zostać rozszerzony o:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i usług assistance na terenie RP;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego;
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego;
 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo też wcześniejszego z niej powrotu;
 • ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów;

a także po opłaceniu dodatkowej składki o ryzyka związane z:

 • amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu;
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka;
 • wyczynowym uprawianiem sportu.

Nie czekaj! Zostaw kontakt, a my przygotujemy pakiet dla Ciebie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy!