Ubezpieczenia dla biznesu

w ofercie AGILEA

Prowadząc obsługę klienta biznesowego zapewniamy pełną opiekę doradczą w zakresie ubezpieczeń. Nasi konsultanci - dzięki swojemu doświadczeniu - zapewniają kompleksowo obsługę ubezpieczeniową z uwzględnieniem potrzeb biznesowych klienta.

Ubezpieczenia
komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne obejmują ochroną pojazdy oraz wszystkie ryzyka związane z jego eksploatacją i posiadaniem. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, należy rozważyć inne rodzaje ubezpieczeń w ruchu krajowym oraz zagranicznym takie jak autocasco, NNW kierowcy i pasażerów czy assistance.

Ubezpieczenia
komunikacyjne

 • OC w ruchu krajowym
 • OC w ruchu zagranicznym
 • Autocasco
 • NNW kierowcy i pasażerów
 • Assistance

Ubezpieczenia
finansowe

Grupa wyspecjalizowanych ubezpieczeń jakimi są ubezpieczenia finansowe zapewnia ochronę przedsiębiorcy przed realizacją ryzyk biznesowych związanych z zabezpieczeniem działań realizowanych z kontrahentami.

Ubezpieczenia
finansowe

 • Należności handlowych
 • Gwarancje wadialne
 • Gwarancje zwrotu zaliczki
 • Gwarancje NWK
 • Gwarancje UWiU

Ubezpieczenia
mienia

Ubezpieczenia mienia w przypadku działalności biznesowej najczęściej są zestawiane w pakiety ubezpieczeniowe pozwalające na szerszą ochronę przy obniżeniu kwoty składki. Budując pakiet produktowy uwzględniamy między innymi ubezpieczenia ogniowo-kradzieżowe, techniczne lub ubezpieczeniai przerw w działalności.

Ubezpieczenia
mienia

 • Cargo
 • Utraty zysku
 • Ogniowo-kradzieżowe
 • All Risk
 • Assistance

Ubezpieczenia
OC (niekomunikacyjne)

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w działalności biznesowej zabezpieczają odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz innym podmiotom. Dodatkowe klauzule pozwalają na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenia
OC (niekomunikacyjne)

 • OC ogólne
 • OC za produkt
 • OCPD, OCS i D&O
 • OC zawodowe
 • OC pracodawcy

Ubezpieczenia
techniczne

Charakterystyczne dla ubezpieczeń technicznych jest oparcie ochrony ubezpieczeniowej na warunkach wszystkich zdiagnozowanych ryzyk oraz wyznaczenie sumy ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej. Wyznaczenie odpowiedniego zakresu ubezpieczenia, oceny ryzyka oraz likwidacji szkód wymaga szerokiej technicznej wiedzy.

Ubezpieczenia
techniczne

 • CAR/EAR
 • Maszyn od awarii (CPM)
 • Sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenia
pozostałe

Działalność gospodarcza oraz specyfika prowadzonej działalności wiąże się z ryzykami, z których większość można ubezpieczyć. Doświadczenie naszych konsultantów pozwoli na trafną analizę i dobór produktów, które najlepiej ochronią przedsiębiorcę w przypadku zaistnienia szkody.

Ubezpieczenia
pozostałe

 • Ochrona prawna
 • Grupowe na życie
 • Przedłużone gwarancje
 • GAP

Szukasz ubezpieczeń medycznych?

Dowiedz się wiecej o ubezpieczeniach medycznych dla biznesu.

Dowiedz się więcej