Ubezpieczenia indywidualne

w ofercie AGILEA

Róznorodność produktów ubezpieczeniowych pozwala na ich dobór w zależności od sytuacji oraz potrzeb klienta. Dzięki naszemu doświadczeniu dobór odpowiednich produktów ubezpieczeniowych jest o wiele łatwiejszy.

Ubezpieczenia
komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to najpopularniejsza grupa ubezpieczeń. Ich zadaniem jest zabezpieczenie klienta na wypadek szkody spowodowanej przez innego użytkownika dróg (OC) lub w przypadku zdarzenia losowego (AC). Szeroka gama dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych uzupełnia ofertę i daje możliwość zabezpieczenia również współtowarzyszy podróży.

Ubezpieczenia
komunikacyjne

 • OC w ruchu krajowym
 • OC w ruchu zagranicznym
 • Autocasco
 • NNW kierowcy i pasażerów
 • Assistance

Ubezpieczenia
mienia

Ubezpieczenie menia obejmuje swoją ochroną Twój dom lub mieszkanie oraz zgromadzone w nich dobra. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie takie zabezpiecza różne ryzyka.

Ubezpieczenia
mienia

 • Mieszkań i domów
 • Budynków gospodarczych
 • Mienia od ognia
 • Mienia od kradzieży
 • Szyb od stłuczenia

Ubezpieczenia
osobowe

Ubezpieczenia osobowe obejmują organizację i pokrycie niezbędnych kosztów związanych z następstwami nagłego zachorowania lub nieszczęśliwych wypadków podczas podróży i pobytu za granicą. Mogą dotyczyć również ochrony prawnej czy NNW w życiu prywatnym.

Ubezpieczenia
osobowe

 • Koszty leczenia za granicą
 • Ochrona prawna
 • NNW w życiu prywatnym

Ubezpieczenia
OC (niekomunikacyjne)

To ubezpieczenia zabezpieczające odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim. Można je rozszerzyć o dodatkowe klauzule, które uszczególniają zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenia
OC (niekomunikacyjne)

 • OC w życiu prywatnym
 • OC zawodowe
 • OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenia
rolne

Wszyscy rolnicy, którzy posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne (obszar użytków rolnych, gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, itd.) są zobowiązani przystąpić do tego ubezpieczenia.

Ubezpieczenia
rolne

 • Upraw rolnych
 • Zwierząt gospodarskich
 • OC rolników

Napisz do nas!
Oddzwonimy!

Kontakt z naszym kosultantem pozwoli Ci na uzykanie oferty, która będzie dobrana w sposób rzetelny i dopasowana do Twoich potrzeb. Sprawdzamy dostępne oferty ubezpieczeniowe w kilkunastu Towarzystach Ubezpieczeniowych.

Napisz do nas
a oddzwonimy

Wypełnij formularz kontaktowy, aby uzyskać ofertę.

Kontakt

Szukasz dobrego ubezpieczenia?!

Skontaktuj się z nami, a dobierzemy dla Ciebie ubezpieczenie uszyte na miarę!

Dlaczego warto nam zaufać?

Dowiedz się wiecej o naszym zespole i celach jakie nam przyświecają.

Dowiedz się więcej